Past Life Regression Academy

Training in Mind Body Soul Healing

Tidligere Liv Regresjon og Regresjonsterapi Utdanning

Den Regression Academy tilbyr profesjonell tidligere liv og regresjonsterapi opplæring og kurs i nærheten av Norge i Europa, Asia og Amerika

Bakgrunn

Det kan virke som om vi alle bærer på hendelser fra tidligere liv. Migrene, kroniske smerter i korsryggen eller et kneproblem kan fortelle en historie om en gammel ulykke eller skade. Kronisk sår hals kan skyldes kvelning eller henging. Når sjelen vender tilbake til livet om og om igjen, blir disse traumatiske minnene vekket. De er ofte uforståelige, sett ut fra det livet vi lever nå og de hindrer oss i å leve fullt ut.

Regresjonsterapi dekker tidligere liv og omfatter minner fra det nåværende livet. Enkelte av disse kan være lagret i underbevisstheten. Med regresjonsterapi kan vi løse konflikter fra fortiden som har forstyrret vårt mentale, emosjonelle og fysiske velvære. Et enkelt eksempel fra det nåværende livet kan være en fobi. Et mer komplekst eksempel er posttraumatisk stress etter overgrep i barndommen eller tilsvarende livstruende situasjoner. Symptomer kan omfatte panikkangrep, ukontrollert skjelving, utbrudd med sinne, blokkerte følelser og problemer i parforhold,

Terapien fungerer ved at man går til roten av problemet, blant annet med kroppsterapi, og dermed transformeres det på en måte som både er trygg og strukturt. Regresjonsterapi når lenger og helbreder dypere på det fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige plan enn de fleste andre terapier.

Regresjonsterapi Utdanning

Opplæring i regresjon til tidligere liv er inkludert i regresjonsterapi utdanningen. Den er akkreditert av et uavhengig sertifiseringsorgan som heter The International Board of Regression Therapy (IBRT) og dekker kravene for profesjonelt medlemskap i The Earth Association of Regression Therapy (EARTh). Dette har profesjonelle medlemmer fra ledende skoler i regresjonsutdanning i Europa. Utdanningsforløpet går vanligvis over ett år.

Kravene

Den omfatter forelesninger, praktiske øvelser, demonstrasjoner, trening på medstudenter, trening med veileder, og litteraturstudium. Ideelt sett bør studenter ha utdanning innen psykoterapi, rådgivning, hypnoterapi,psykiatri, energihealing, kroppsarbeid eller en godkjent alternativ terapi. Søkere uten formelle kvalifikasjoner kan vurderes ut fra interesse, entusiasme og livserfaring og må kunne vise evne og potensial for studiet. Søkere må kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk.

Utdanningens innhold

Utforsking av tidligere liv og healing i sjeleverden

 • Fantasireise inn i et tidligere liv
 • Åpne og ikke-ledende spørsmål for å utforske det tidligere livet
 • Identifisere vendepunkter og sammenbruddspunkter
 • Teknikker for å unngå avsporinger
 • Håndtering av dødsopplevelsen
 • Kartlegge og forløse bindinger til kroppen i dødsøyeblikket
 • Arbeid med uforløste saker fra det tidligere livet
 • Teknikker for å oppnå forsoning og tilgivelse i sjeleverden
 • Integrering av sjelefragmenter
 • Kommunikasjon og bruk av åndelige hjelpere og veiledere

Broer til tidligere liv og fjerning av energiblokkeringer

 • Bruk av ikke-hypnotiske broer til roten av klientens problem: setninger, emosjonell br og somatisk bro
 • Energiscanning som bro til tidligere liv
 • Håndtering av spontan katarsis
 • Bruk av psykodrama for å løse opp blokkert emosjonell og mental energi fra et tidligere liv
 • Observasjon av kroppssignaler og energibevegelser
 • Avdekke uavklarte saker på slutten av en prosess med energiscanning
 • Lede et klientintervju og samle informasjon
 • Føring av klientkartotek, herunder etiske, juridiske og moralske betraktninger

Kroppsterapi og regresjon til nåværende liv

 • Klientintervjuet som bro til et minne i dette eller tidligere liv
 • Utforske og transformere et minne fra nåværende liv
 • Bruk av kroppsterapi for å arbeide med dype kroppsminner fra et tidligere liv
 • Bruk av sjamanistisk kraftdyr ved sammenbruddspunkter og tap av vital sjeleenergi
 • Integrering av regresjoner til tidligere liv og nåværende liv i dette livet
 • Hjemmearbeid mellom terapisesjonene

Helbrede traumer og Frigjøring av påtrengende energier

 • Bruk av kroppsterapi for å forløse traumer, herunder seksuelle og fysiske overgrep
 • Håndtering av dissosiering etter et traume
 • Avdekking og frigjøring av påtrengende energier
 • Kontraindikasjoner for regresjonsterapi

Kvalifikasjon

Når utdanningen er gjennomført og godkjent, blir man tildelt et Diploma in Regression Therapy (Dip RTh), som er akkreditert av The International Board of Regression Therapy. Man får da anledning til å tegne forsikring og arbeide profesjonelt med klienter som regresjonsterapeut. I Norge kan terapeuten melde seg inn i Norsk forbund for regresjonsterapi og markedsført på forbundets nettsted. Tilsvarende kan terapeuten melde seg inn i The Earth Association of Regression Therapy som profesjonell regresjonsterapeut og bli markedsført på deres nettsted.

Diplomet blir tildelt på bakgrunn av de ferdighetene og den kunnskapen som studenten har om regresjonsterapi. Evaluering av ferdigheter vil både være uformell og formell ut fra observasjoner i pararbeid. De fulle kravene er:

 • Deltakelse i alle 5 undervisningshelger à 4 dager
 • Minimum to treningsøkter på medstudenter mellom undervisningshelgene, pluss evaluering av ferdigheter
 • Fullførte skriftlige oppgaver og litteraturstudier
 • Utforsking og bearbeiding av egen prosess ved hjelp av regresjonsterapi
 • Bruk av veileder under trening på klienter i studietiden
 • Skriftlig rapport fra fem klientbehandlinger

Forberedende litteratur før utdanningen starter er bøker om tidligere liv Healing the Eternal Soul av Andy Tomlinson. Den er utgitt av From The Heart Press og kan bestilles via Internett.

Tidligere Liv Regresjon og Regresjonsterapi Utdanning Kurs

Informasjon på tidligere liv regresjon og regresjonsterapi utdanning nær Norge i Europa.

"Når du skjønner hvor du kommer fra, kan du takle det med hva livet bringer deg, og når døden kommer, er du klar." Lao-Tzu Chinese Taoist master

Navigation

Home
Hypnosis Training
Past Life and Regression Therapy Training
Between Lives Training
Energy and Spirit Release Training
Trainers
Past Life and Between Lives Books
Free Courses
Blog
Find a Therapist
Videos
Privacy
External Links

Past Life and Regression Training England     Past Life and Regression Training Sweden     Past Life and Regression Training Norway     Past Life and Regression Training Germany     Past Life and Regression Training Italy     Past Life and Regression Training Spain     Past Life and Regression Training France