This page in: English Italiano Español Deutsch Français Svenska

Hypnos utbildning


KURSER OCH SEMINARIER

Tidigare liv regression akademi erbjuder professionella utbildningsprogram i hypnos i Sverige, Europa och USA.

HYPNOS UTBILDNING ÖVERSIKT

Detta är en 4 dagars hypnos utbildning som täcker de grundläggande kraven för att använda hypnos med klienter. Studenten introduceras i traditionella och Ericksonska hypnostekniker. Den inkluderar praktiska föreläsningar, demonstrationer, arbete i par, handledning och självstudier.

Idealt har studenten kvalifikationer i psykoterapi, vägledande samtal, psykiatri, energihealing, kroppsterapi eller någon annan komplementär eller alternativ terapi. Sökanden utan formella kvalifikationer måste kunna visa intresse, entusiasm och livserfarenhet som gör denne lämpad för de vårdande/hjälpande professionerna och visa begåvning och potential för studier.

FOUNDATION CERTIFICATE I HYPNOS, INNEHÅLL;

Denna hypnos utbildning täcker:

 • Förstå hypnos och dess fenomen
 • Hur medvetandet fungerar och hur hypnos passar in i denna modell
 • Etik och kontraindikatorer när man använder hypnos
 • Att intervjua klienten och vilken information som ska tas
 • Bygga tillit med klienten genom medveten och undermedveten spegling
 • Principer för indirekt och direkt hypnos
 • Att följa och leda
 • Rytm och röstkontroll
 • Induktion med visualisering
 • Induktion med progressiv avslappning
 • Förvirringsinduktion
 • Hur man använder olika induktioner
 • Fysiska tecken på trance
 • Trance fördjupare och djupbedömning
 • Ideomotorisk respons
 • Använda pendel för oberoende kontroll
 • Trappstegsfördjupare
 • Ankare
 • Suggestioner; direkta, indirekta, förutsättanden, inbäddade kommandon, metaforer
 • Tillämpa hypnos inom områden som stresshantering, bygga självförtroende och sluta röka
 • Modifiera script så att de passar klientens individuella behov
 • Väcka klient ur trance
 • Göra en självhypnos-CD åt klienter

FOUNDATION CERTIFICATE I HYPNOS

Denna hypnos utbildning ger ett Foundation Certificate i Hypnos. Studenten ska ha;

 • Närvarat vid den 4 dagar långa hypnosutbildningens workshop
 • Gjort en hypnosinspelning för bedömning
 • Läst igenom det teoretiska studiematerialet och fullgjort samtliga inlämningsuppgifter
 • Gjort en skriftlig sammanfattning av hypnossessionerna med 5 vänner under handledning

Hypnos utbildning workshops

England, London - Non Residential

hypnosis training London

30 January to 2 February, 2019

The Hypnotherapy training workshop will be held in Motspur Park, KT3 6LY which is on the edge of London with direct trains from Waterloo and Clapham Junction or 2 stops from Wimbledon. The training will be led by Wissam Awad and the course is in English. The tutor, supervision and certification fee is £550 including case study supervision. Download the full workshop outline and registration form. For more information contact:
Wissam Awad
email; enquiries@wissambewell.com


England, Swindon - Non Residential

hypnosis training Wiltshire

4 to 7 February, 2018

The hypnosis training in England is located in Wiltshire in the heart of Shaw a leafy suburb on the western edge of Swindon. Close to the M4 Junction 16 and train links across the country via Swindon station it is easily accessible and benefits from a quiet, secluded setting. The training is led by Janet Treloar and the course language is English. The tutor, supervision and certification fee is £550 and the language is English. Download the full workshop outline and registration form. For more information contact:
Janet Treloar
email; janet@planet-therapies.comUppföljning av utbildningen

Utbildningen kvalificerar kandidaten till programmet i tidigare liv och regressionsterapi utbildning. Denna hypnos utbildning och regressionsterapi utbildning valideras av The General Hypnotherapy Standards Council och kandidaten kan ansöka om medlemskap i General Hypnotherapy Register som utövare.