This page in: Hypnos utbildning uk Hypnos utbildning italy Hypnos utbildning Spain Hypnos utbildning Germany Hypnos utbildning France Hypnos utbildning Svenska

Hypnos utbildning

Information om professionell grund och avancerad hypnosutbildning nära Sverige i Europa och USA.

HYPNOS UTBILDNING ÖVERSIKT

Detta är en 4 dagars hypnos utbildning som täcker de grundläggande kraven för att använda hypnos med klienter. Studenten introduceras i traditionella och Ericksonska hypnostekniker. Den inkluderar praktiska föreläsningar, demonstrationer, arbete i par, handledning och självstudier.

Idealt har studenten kvalifikationer i psykoterapi, vägledande samtal, psykiatri, energihealing, kroppsterapi eller någon annan komplementär eller alternativ terapi. Sökanden utan formella kvalifikationer måste kunna visa intresse, entusiasm och livserfarenhet som gör denne lämpad för de vårdande/hjälpande professionerna och visa begåvning och potential för studier.

FOUNDATION CERTIFICATE I HYPNOS, INNEHÅLL;

Denna hypnos utbildning täcker:

 • Förstå hypnos och dess fenomen
 • Hur medvetandet fungerar och hur hypnos passar in i denna modell
 • Etik och kontraindikatorer när man använder hypnos
 • Att intervjua klienten och vilken information som ska tas
 • Bygga tillit med klienten genom medveten och undermedveten spegling
 • Principer för indirekt och direkt hypnos
 • Att följa och leda
 • Rytm och röstkontroll
 • Induktion med visualisering
 • Induktion med progressiv avslappning
 • Förvirringsinduktion
 • Hur man använder olika induktioner
 • Fysiska tecken på trance
 • Trance fördjupare och djupbedömning
 • Ideomotorisk respons
 • Använda pendel för oberoende kontroll
 • Trappstegsfördjupare
 • Ankare
 • Suggestioner; direkta, indirekta, förutsättanden, inbäddade kommandon, metaforer
 • Tillämpa hypnos inom områden som stresshantering, bygga självförtroende och sluta röka
 • Modifiera script så att de passar klientens individuella behov
 • Väcka klient ur trance
 • Göra en självhypnos-CD åt klienter

CERTIFICATE

Denna hypnos utbildning ger ett Foundation Certificate i Hypnos. Studenten ska ha;

 • Närvarat vid den 4 dagar långa hypnosutbildningens workshop
 • Gjort en hypnosinspelning för bedömning
 • Läst igenom det teoretiska studiematerialet och fullgjort samtliga inlämningsuppgifter
 • Gjort en skriftlig sammanfattning av hypnossessionerna med 5 vänner under handledning

Hypnos utbildning workshops

Information om hypnosutbildning nära Sverige i Europa.

Utbildningen kvalificerar kandidaten till programmet i tidigare liv och regressionsterapi utbildning. Denna hypnos utbildning och regressionsterapi utbildning valideras av The General Hypnotherapy Standards Council och kandidaten kan ansöka om medlemskap i General Hypnotherapy Register som utövare.